Thursday, December 23, 2004

SOALAN DAN JAWABAN DALAM SATU AYAT

Amirul Mukminin Khalifah Al-Mahdi ingin menambah isteri lagi, tapi selalu dihalangi oleh isterinya yang bernama Khaizuran.

"Engkau tidak boleh kahwin lagi." kata puan Khaizuran dengan tegas.

Walau bagaimanapun, Khalifah A-Mahdi bertegas juga bahawa beliau tetap ingin berkahwin lagi sehingga terjadilah pertengkaran dan perbalahan.

"Engkau tidak ada hak untuk menghalangku dari kahwin lagi, kerana Allah sendiri tidak menghalang." kata Al-Mahdi.

"Kalau Amirul Mukminin tetap berkeras, marilah kita bertahkim kepada orang alim sebelum engkau kahwin lagi." kata Khaizuran.

"Boleh, tunjuk siapa yang engkau suka."

"Terpulang kepada Amiraul Mukminin saja." jawab Khaizuran.

"Bagaimana kalau Sufyan Ath-Thauri?" tanya Al-Mahdi.

"Saya setuju." jawab Khaizuran.

Pergilah Khalifah Al-Mahdi bersama Puan Khaizuran kepada Sufyan Ath-Thauri seorang ulama Fekah yang masyhur dan wara' ketika itu.

"Wahai Syeikh! Saya ingin berkahwin lagi, tapi puan Khaizuran menghalangnya. Dia berkata bahawa aku tidak boleh berkahwin lagi, padahal Allah tidak melarang." kata Al-Mahdi sambil membaca firman Allah yang ertinya, "Maka kahwinilah wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat..." (An-Nisa: 4)".

Setelah membaca potongan ayat tersebut, Al-Mahdi diam. Kemudian Sufyan berkata, "Aku minta agar Amirul Mukminin meneruskan ayat tersebut."

Al-Mahdi pun meneruskan ayat yang dibacanya yang ertinya: "Kemudian jika kamu tidak adil, maka kahwinilah seorang sahaja..."

"Nah engkau tidak adil" kata Sufyan Ath-Thauri.

Mendengarn itu, kembanglah telinga puan Khaizuran dan Khalifah Al-Mahdi merasa puas dengan jawapan yang diterimanya. Beliau telah memberi hadiah kepada Sufyan sebanyak sepuluh ribu dirham, tapi ditolaknya.

No comments: