Thursday, December 30, 2004

ABU SHALIH DAN ABU SALIH

Diceritakan bahawa seorang ulama bernama Nashr sakit, lalu seorang temannya yang bernama Abu Shalih datang menziarahinya. Kedua-dua orang itu sama-sama alim. Dalam kesempatan menggembirakan si sakit, Abu Shalih tidak lupa mendoakan dan memberi semangat kepada temannya itu.

"Masahallahu ma bika (semoga Allah menyembuhkan penyakitmu)" kata Abu Shalih.

"Katakan mashahallahu, yakni dengan huruf shad bukan sin." kata Nashr, yang ertinya semoga Allah melenyapkan (menyembuhkan) penyakitmu.

"Mana boleh. Kalau sin ditukar dengan shad akan menjadi seperti shirat (jalan) dan shaqar (memukul)." kata Abu Shalih. Shaqar juga menunjukkan nama neraka.

Nashr tidak mahu bercakap banyak lalu menegur: "Kalau begitu namamu bukan Shalih tapi Salih."

Mendengar itu, Abu Shalih diam dan merasa malu akibat perkataannya sendiri. Maklumlah...Shalih bermakna orang yang baik sedang Salih bermakna tukang membuang kotoran atau dengan kata lain tukang korek tandas.

No comments: